TAU OPREMA iz Kaštel Novog u kratkom vremenu je postala respektabilan partner u području opremanja javnih i privatnih površina komunalnom i urbanom opremom, prometnom i turističkom signalizacijom, kao i opremanjem dječjih i sportskih igrališta. 

Tau oprema kvalitetu potvrđuje i kroz suradnju s najvećim proizvođačima komunalne i sportske opreme

Kontakt:

info@tauoprema.hr

Telefon: 021 291 564
Mobitel: 098 360 306